Sunday, September 23, 2012

Ekonomi Islam

By
Beberapa pengertian Ekonomi Islam dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut: 1) Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan). 2) Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat, dalam perspektif Islam (Khurshid Ahmad). 3) Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah disamping alasan dan pengalaman. (N.Siddiqi). 4) Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahtaeraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada ALLAH. (Hasanuz Zaman).

Kelanjutan materi ini dapat dilihat dalam slide di bawah ini:

 
 
Silakan hubungi kami di iro.maruto@gmail.com apabila ingin mendapatkan file ini secara utuh. (FREE!!)
Facebook Twitter Google+

Artikel Terkait:

0 comments:

Post a Comment